Hem

Karin Åberg

Användbarhetsarkitekt, teknikinformatör & webbutvecklare

Personuppgifter

Född: 1977-07-28

Bostadsort: Lidköping

Presentation

Jag tror att min starkaste sida är att jag är bra på att kommunicera. I de jobb jag har haft har förmågan att kommunicera vad jag gjort på ett begripligt sätt varit minst lika viktigt som det jag gjort, oavsett om det handlar om målgruppsanalyser, interaktionsdesign eller något annat.

Jag är en öppen och nyfiken person med stark integritet. Det jag värdesätter mest hos mig själv och andra är förmågan att kunna se en sak ur olika perspektiv och kunna sätta sig in i andras tankebanor.

Arbetslivserfarenhet

Användbarhetsarkitekt, Duva; Lidköping - 2013/04-2013/06

Parallellt med föräldraledigheten arbetade jag deltid med Lidköpings kommunwebb, för Duvas räkning. Lidköpings kommun gör om sin webbplats och den nya webbplatsen kommer, som en av de första kommunala webbplatserna i Sverige, att vara open source.

Mitt bidrag var dels inom användbarhetsområdet och dels som stöd för webbredaktörerna genom utbildning i och riktlinjer för hur man skriver för webben.

Konsultuppdrag för Infotiv Information & Design AB; Göteborg:

Business analyst för PROSIT+, Volvo Lastvagnar; Göteborg - 2011/09-2012/03

Arbetsuppgifterna innebar huvudsakligen att skriva kravspecifikationer och testa PROSIT+-applikationerna inför releaserna. PROSIT+ är ett system för att hantera ESW i produktion.

Education Manager för PROSIT+, Volvo Lastvagnar; Göteborg - 2010/12-2011/10

Ansvarig för att koordinera och hålla utbildningar för deltagare från Volvo AB:s produktionsbolag. PROSIT+ är ett system för att hantera ESW i produktion.

Användbarhetsarkitekt, Scania CV AB; Södertälje - 2008/09-2010/12

Arbetet bestod i att bidra till utvecklingen av Scanias eftermarknadsapplikationer genom målgruppsanalyser, interaktionsdesign i form av skisser och prototyper, användningstester m.m.

Teknikinformatör, Scania CV AB; Södertälje - 2006/09-2008/09

Arbetet bestod huvudsakligen av att producera verkstadsmanualer och information till diagnosverktyg, från att bedöma vilken information som behövs och hur den ska presenteras till att ta fram illustrationer tillsammans med illustratörer och att skriva texter. Parallellt med detta utfördes uppgifter inom användbarhetsområdet, främst heuristiska utvärderingar.

Sommarjobb, utvecklingsavdelningen på Scania CV AB; Södertälje - 2006

Utredningar, grafiska prototyper, databasuppbyggnad med mera rörande huvudinstrumentet på instrumentbrädan.

Sommarjobb, utvecklingsavdelningen på ESAB; Laxå - 2005

Arbetet bestod dels av att skriva svetsmaskinsmanualer och dels av att utföra användbarhetsutvärderingar av svetsmaskinernas människa-maskin-gränssnitt.

Utbildning

Blekinge Tekniska Högskola - Databaser, HTML, CSS och skriptbaserad PHP-programmering, 2012-

Introduktionskurs i webbutveckling om 7,5 poäng. Kursen lär ut grunderna i HTML, CSS, PHP och SQL.

Linköpings universitet - Kognitionsvetenskapliga programmet, 2002/09-2006/05

Filosofie magister i kognitionsvetenskap. Utbildningen avslutades med examensarbete på Scania CV AB, Södertälje. Exjobbet handlade om att utveckla en metod för att mäta förardistraktion orsakad av förargränssnittet. Examensdatum 2006-12-15.

Lernia, Örebro - Teknik för kvinnor, VT 2002

Svetsteknik, fordonsteknik, IT/data, produktionsteknik m.m.

Högskolan i Örebro

Matematik för grundskollärare I och II, 20 poäng - VT 1998

Praktisk pedagogisk utbildning, 20 poäng - HT 1997

Nusvenska grk/fsk, 20 resp. 15 poäng - VT 1997 resp. VT1999

Litteraturvetenskap grk, 15 poäng - HT 1996

Språkkunskaper

Datorkunskaper

Jag har stor erfarenhet av att arbeta med de olika operativsystemen Windows, Sun och Mac, samt goda kunskaper i:

Med hjälp av mina kunskaper i HTML5, CSS3 och PHP har jag bl.a. byggt den här webbplatsen.

Övriga meriter

Sångare i Con Futuro; Lidköping - 2011/09-

Con Futuro är en damkör i Svenska kyrkans regi med 15-talet medlemmar som gör runt 8 framträdanden per år. Sedan april 2013 är jag även körens sekreterare.

Ordförande i Scaniakören; Södertälje - 2009/03-2010/12

Medlem i kören sedan januari 2007, styrelsemedlem och aktiv funktionär sedan mars 2008 och övertog ordförandeklubban i mars 2009 när tidigare ordföranden lämnade posten efter ca 20 år.

Mentor, Kognitionsvetenskapliga programmet; Linköping - 2004/09-2005/04

Mentorskapet innebar att utgöra stöd och vägledning för en grupp förstaårsstudenter, genom regelbundna möten och diskussioner.

Sektionstidningsredaktör, KogVet-sektionen; Linköping - 2004/03-2005/03

Redaktörsposten innebar utöver ansvar för redaktionsarbetet, planering, förhandlingar med tryckerier m.m. även ansvar för utvecklandet av en nätbaserad tidning.